Wist jij dat 22% van de mensen in Nederland wel eens discriminatie ondervindt? Iedereen in Limburg die discriminatie tegenkomt, kan zich bij ons melden. Samen bekijken wij dan hoe wij de situatie kunnen verbeteren of aanpakken. Daarbij gaan we uit van de Algemene wet gelijke behandeling en discriminatieartikelen in het strafrecht. Wij ondersteunen melders door ze te informeren, adviseren en te begeleiden bij procedures. Ook kunnen wij voor ze bemiddelen. Driemaandelijks wordt er met OM en politie overlegd over voorkomende zaken.

Daarnaast gaan wij naar scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om voorlichtingen, lezingen en interactieve workshops te verzorgen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Afgelopen najaar zijn wij naar ROOOMS Maastricht verhuisd. Dit is voor ons een prettige en goed toegankelijke locatie. Het is fijn om gebruik te kunnen maken van spreekruimten en vergaderfaciliteiten in zowel Maastricht als Roermond. De uitstraling is fris, dynamisch en professioneel. Doordat alle randvoorwaarden goed georganiseerd zijn, kunnen wij ons volledig concentreren op ons werk.

Tamara als Community Manager is onmisbaar, zeer toegankelijk en behulpzaam.

Bezoek de website